Special Offers! - Get 50% off on vegetables

sale 40% of on bulk shopping!

Chính sách mua hàng

Chính sách mua hàng

Điều khoản khi mua hàng

1. Giới thiệu

… Giới thiệu về điều khoản mua hàng tại shop.

2. Hướng dẫn sử dụng website

… Hướng dẫn đặt hàng, thanh toán.

3. Ý kiến của khách hàng

… Văn hóa đóng góp ý kiến

4. Chấp nhận đơn hàng và giá cả

… Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì liên quan đến lỗi kỹ thuật, hệ thống một cách khách quan vào bất kỳ lúc nào.

… Khi chúng tôi hủy đơn hàng của quý khách thì chúng tôi sẽ thông báo qua số điện thoại, ….

… Nhằm đảm bảo công bằng cho shop và khách hàng, quý khách hàng phải tham khảo giá, … và phải tiến hành nhận hàng khi đã đặt hàng, ….

5. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

… Thời gian hủy bỏ đơn hàng không quá…

… Khi hủy đơn hàng quý khách vui lòng gọi điện tới … hoặc làm theo hướng dẫn ….

6. Thanh toán an toàn

… Thanh toán khi quý khách nhận hàng hoặc ….